Bi-East Anatolia Çiçek Balı, Kars ve Ardahan’ın yüksek yaylalarındaki 100.Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesinin
araştırmaları sonucu tespit edilen 1600’den fazla çiçek türünden, Kafkas ırkı arılar tarafından derlenmiş olup
özellikle bölgedeki zirai ilaç kullanımının yok derecede azlığı dolayısıyla sağlığı ve doğallığı laboratuvar
kontrolleri ile kanıtlanmış, üretimi ve miktarı sınırlı, ender bir üründür.
Kafkas arı ırkı, arı ırkları arasında en uzun hortuma sahip olduğundan derin tüplü çiçeklerin de nektarlarından
yararlanabilir. Bu özelliği, Kafkas arısı ve onun yaptığı balı diğer ırklardan ve onların yaptıkları baldan ayırarak
daha değerli kılar. Üretilen bal sadece bu yörenin doğasını yansıtır ve kendisine has ayırıcı özellikler taşır.
Yörenin balı genellikle beyaz ile amber rengi arasında değişen açık renktedir. Bi-East Anatolia çiçek balı
harmanlanmamıştır. Sadece yörenin çiçeklerinden elde edilmiş ve bir yaylanın balı diğerine karıştırılmamıştır.
Balımız Çıldır, Hanak ve Posof ilçelerinin yaylaları ile Ardahan ili merkezine yakın yaylalardaki üreticilerden
toplanmaktadır.


Gıda güvenliği açısından bal, bütün ülkelerde uluslararası gıda kodeksine uygun olarak, laboratuvar testlerine tabi tutulur, ambalajlanır ve denetlenir. Bu amaçla Ardahan’da son derece gelişmiş bal analiz laboratuvarında sizlere sunduğumuz ballar kontrole tabi tutulmaktadır.

Balımız, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının 22/11/2001 tarih ve 06-0028900001-8 sayılı izni ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının TR-34-K-047227 işletme kayıt numarası ile Türk Gıda Kodeksi bal tebliğine uygun üretilmektedir.